Czym jest Outsourcing IT

Idea Outsourcingu opiera się na założeniu, że jeżeli jest coś, co ktoś inny może zrobić lepiej od nas, to niech to za nas zrobi. Pozwoli nam to zaoszczędzić czas i skupić się na naszych głównych celach biznesowych. Outsourcing usług informatycznych dodatkowo przynosi znaczne oszczędności przy jednoczesnym wzroście jakości usług.

Utrzymywanie własnych działów IT, jest bardzo kosztowne. Należy pamiętać, że poza kosztami dla każdego oczywistymi, takimi jak wypłaty pensji i premii, wyposażeniem stanowisk pracy, opłatami za biuro, prąd, telefony, Internet i samochody, ponosimy również wydatki na bardzo kosztowne szkolenia techniczne dla informatyków, którzy z uwagi na niezwykle szybki rozwój nowych technologii, muszą stale podnosić swoje kwalifikacje aby skutecznie realizować stawiane przed nimi zadania i dbać o stabilny rozwój środowiska IT. Nie do uniknięcia są też koszty związane z nieobecnościami o różnym podłożu, które często przekładają się pośrednio na biznes firmy i wynik finansowy. Firma zewnętrzna dysponuje również kosztownymi systemami i narzędziami, które gwarantują sprawną realizację zleceń i właściwe nimi zarządzanie – jest to kolejny koszt, którego dzięki Outsourcingowi można uniknąć i nie inwestować środków w tym obszarze. Oszczędności często przekraczają 50% bieżących wydatków na utrzymanie działu IT, co w dzisiejszych realiach rynkowych daje kwoty, które ciężko zignorować. Nie mniej ważne są koszty związane z ryzykiem i zapewnieniem ciągłości pracy systemów IT, które są przy outsourcingu przenoszone na Partnera zewnętrznego, który bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu obszary i zadania.

Outsourcing to również realny dostęp do doświadczonego zespołu informatyków i technologii informatycznych dostosowanych do rzeczywistych potrzeb organizacji. U jego podstaw leży przekazanie wyspecjalizowanym, zewnętrznym Partnerom biznesowym funkcji wykonywanych dotychczas przez pracowników. Kluczową rolę odgrywa tu pełna dowolność sposobu obsługi danych obszarów. W outsourcingu Klient określa i później wymaga określonych wcześniej wartości wskaźników jakościowych i standardów obsługi informatycznej.

Pełny outsourcing

Pełny Outsourcing IT to sztandarowy model kierowany do firm i instytucji, którym zależy na maksymalnej redukcji kosztów funkcjonowania oraz na profesjonalnej obsłudze IT. Ten najkorzystniejszy z punktu widzenia Klienta wariant współpracy, zakłada całkowite zastąpienie istniejącego działu IT i przejęcie w pełnym zakresie obsługi informatycznej w organizacji. Profesjonalna firma zewnętrzna staje się wówczas dla niego zewnętrznym działem IT – nowoczesną, tańszą i skuteczniejszą alternatywą w odniesieniu do etatowych informatyków. Warunkiem koniecznym jest Partner, którego zespół składa się z doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych pracowników z różnych dziedzin informatyki. Jest on wówczas w każdej chwili gotowy do pomocy i wspierania przy rozwiązywaniu codziennych problemów jakie mogą się pojawić podczas pracy a swoim profesjonalizmem gwarantujemy szybkie usuwanie awarii w sytuacjach krytycznych z punktu widzenia działalności biznesowej. Decydując się na pełną współpracę uzyskuje się dostęp do szerokiej wiedzy i doświadczenia oraz do wielu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dodatkowo podnoszących bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury i  systemów informatycznych.

Nie każdy wie i zdaje sobie sprawę z tego, że najczęstszą przyczyną występowania problemów oraz długiego czasu ich rozwiązywania nie jest sam problem a etatowy informatyk, którego wiedza i spektrum problemów, z którymi się zetknął są siłą rzeczy ograniczone. W naszych szeregach nie pracuje jeden informatyk a cały zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin informatyki, którzy w trakcie swojej wieloletniej kariery zetknęli się z wieloma problemami i dzięki temu nasz informatyk może znacznie skuteczniej zareagować. Zawsze ma pełne wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia całego naszego zespołu.

Redukcja kosztów związanych z posiadaniem i utrzymywaniem infrastruktury IT w organizacji idzie w parze ze wzrostem jakości obsługi i zadowolenia użytkowników. Oczywiście warunkiem osiągnięcia takiego celu jest współpraca z profesjonalnym i sprawdzonym partnerem a takim bez wątpienia jest firma Komputronik Biznes Sp. z o.o. o czym świadczy długa lista poważnych Klientów, którzy nam już zaufali.

Naszą misja jest świadczenie usług informatycznych na poziomie nieosiągalnym dla naszej konkurencji i wszelkie nasze działania są podporządkowane realizacji tej idei.

Częściowy outsourcing

Outsourcing częściowy to doskonała propozycja zarówno dla przedstawicieli sektora publicznego jak i sektora prywatnego z szeroko rozumianego SMB. Oferta na częściowy outsourcing IT jest na tyle elastyczna, że może być dostosowana do aktualnych potrzeb konkretnej organizacji. Taka forma współpracy jest oparta na założeniu, że przekazujecie Państwo do obsługi jedynie wybrane obszary ze swojej infrastruktury IT. Warunkiem jest, aby te wyodrębnione obszary miały swego rodzaju autonomię i dały się określić jako obszary, którymi da się w sposób selektywny zarządzać. Może to być, np.: administracja serwerami, backupem, siecią LAN czy klasyczny Help Desk powiązany z bezpośrednim wsparciem użytkowników. Takie podejście zagwarantuje optymalizację wydatków na IT oraz lepszą utylizację posiadanych już zasobów. Model ten zalecamy najczęściej firmom, które posiadają autorskie bądź specjalistyczne rozwiązania teleinformatyczne, charakterystyczne dla branży bądź korporacji i z różnych względów nie mogę być obsłużone przez firmy z zewnątrz. Taki układ pozwala utrzymać dział IT, co jest często z różnych przyczyn konieczne i jednocześnie zwiększa poziom niezawodności w obszarze IT oraz wymiernie skraca czas usuwania problemów.

Jako Komputronik Biznes Sp. z o.o., doskonale znamy się na zaawansowanych systemach serwerowych, macierzach, systemach bezpieczeństwa i zabezpieczenia danych, oprogramowaniu i sieciach komputerowych. Nasza wiedza i doświadczenie odnosi się zarówno do kwestii programowych jak i sprzętowych, co pozwala nam kompleksowo zapewnić Państwu wsparcie informatyczne. W tym wariancie zakładamy ścisłą współpracę z istniejącym w firmie działem IT oraz działanie zgodne ze standardami obowiązującymi w organizacji. Posiadamy szerokie kompetencje we wdrażaniu rozwiązań informatycznych i integracji systemów informatycznych oraz dysponujemy zespołem młodych i doświadczonych ludzi, dla których informatyka to nie tylko praca, ale też pasja. Stale dbamy też o ich rozwój i szkolenia, co jest konieczne aby outsourcing IT przynosił naszym Klientom zakładane korzyści w postaci obniżania kosztów i zwiększania jakości i wydajności infrastruktury IT.

Jeżeli mają Państwo wrażenie, że Państwa dział IT jest przeciążony a zgłoszenia związane z bezpośrednią pomocą Użytkownikom są traktowane jako drugorzędne lub cyklicznie pojawiają się problemy natury administracyjnej a są Państwo zobligowani do posiadania własnego działu IT to taka forma współpracy jest skierowana właśnie do Państwa.

Outsourcing na życzenie

Propozycja ta jest skierowana do małych firm i umożliwia pogodzenie dwóch pozornych skrajności: oczekiwania najwyższej jakości usług IT oraz często ograniczonych planów budżetowych.

Outsourcing na życzenie to nowoczesna usługa świadczona na najwyższym poziomie i dostosowana do aktualnych potrzeb oraz wymagań Klienta. Model poszukiwany jest przez firmy, dla których najistotniejszym elementem oferty jest cena i minimalizacja miesięcznych obciążeń za cenę zmniejszenia wachlarza usług będących objętych standardową ofertą. Wariant często wybierany przez organizacje, dla których akceptowalne są nieco dłuższe niż standardowe okresy przestoju lub braku dostępu do systemów informatycznych spowodowane awariami gdy charakter ich biznesu nie jest krytycznie uzależniony od sfery IT.

Niezależnie od wyboru formy współpracy,  dbamy o jakość świadczonych usług, co zostało potwierdzone licznymi, pozytywnymi rekomendacjami ze strony naszych Partnerów postrzeganych na świecie jako synonimy jakości i niezawodności. Nasz wysoki poziom profesjonalizmu, którymi cechuje się oferowana przez nas obsługa informatyczna zaowocował statusami partnerskimi z firmami DELL EMC, HPe, Lenovo, IBM, Fujitsu, Samsung, OKI, Lexmark, Ricoch, Microsoft, HP Ink., i wieloma innymi.

Dysponujemy bogatą wiedzą, wieloletnim doświadczeniem oraz zaangażowaniem dzięki czemu obsługa jest rzetelnie przygotowywana i przebiega według najlepszych standardów. Wdrażamy korzystne i zaawansowane systemy informatyczne ku zadowoleniu odbiorców ceniących profesjonalizm i solidność działań. Posiadamy kompetencje w kwestii fachowego doradztwa, a nasi Klienci uzyskują pełne wsparcie ze strony technicznej kiedy zachodzi taka konieczność. Nasi pracownicy stale są szkoleni w zakresie nowych rozwiązań, co pozwala nam sukcesywnie podnosić jakość i dzięki temu outsourcing IT jest ofertą bardzo konkurencyjną na bardzo wymagającym rynku usług IT.

Dobór optymalnych wariantów bezpośrednio przekłada się na fakt, że outsourcing na życzenie powierzony naszej firmie, walnie przyczynia się do zmniejszenia i pełnej kontroli kosztów oraz wzrostu niezawodności obszaru IT w Państwa organizacji.

Audyt informatyczny

Proponuję odpowiedzieć sobie na wstępie na pytanie, co jest niezbędne dla podjęcia właściwej decyzji w zakresie wyboru optymalnego modelu obsługi informatycznej oraz określania właściwych budżetów i kierunków rozwoju środowiska IT? Odpowiedź wydaje się tylko pozornie prosta i oczywista. Potrzebne są jedynie właściwe dane i wiedza o aktualnych potrzebach, posiadanych zasobach i sposobach ich wykorzystywania, planach na przyszłość oraz o problemach z jakimi trzeba się zmierzyć w najbliższej i nieco dalszej przyszłości. Najczęściej w tym miejscu ma miejsce brutalne zderzenie z szarą rzeczywistością, która najczęściej wygląda tak, że nie mamy aktualnej dokumentacji technicznej naszego środowiska IT, nie mamy jasno określonych potrzeb użytkowników oraz działu IT a o problemach wiemy niewiele lub wcale a w takiej sytuacji o skutecznym planowaniu nie może być mowy. Jest jeszcze gorzej, gdy nieświadomie opieramy się o dane nieaktualne lub obarczone błędami merytorycznymi. Niestety błędne decyzje lub zaniedbania w obszarze IT zawsze z czasem pociągają za sobą bardzo wysokie koszty.

Takich sytuacji można uniknąć dzięki zewnętrznemu audytowi, którego efektem jest obszerna dokumentacja techniczna i poaudytowa z precyzyjnymi zaleceniami dla zmian i określeniem ich krytyczności oraz z dokładnym opisem zauważonych nieprawidłowości. Co obejmuje profesjonalny audyt wykonywany przez specjalistów i inżynierów Komputronik Biznes Sp. z o.o.? Obejmuje całość infrastruktury IT ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zagadnień związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem danych i informacji. Mamy świadomość, że informacja w dzisiejszych czasach często świadczy o wartości firmy a jej utrata bądź niekontrolowany wyciek może wprowadzić każdą firmę w poważne kłopoty.

Zakres audytu informatycznego:

  • Audyt architektury sieciowej i systemu zabezpieczeń
  • Audyt systemów informatycznych
  • Audyt procedur dostępu do zasobów informatycznych
  • Audyt konfiguracji systemów operacyjnych
  • Audyt systemu antywirusowego
  • Audyt procedur backupu
  • Opracowanie raportu pokontrolnego projektu audytowego

Dodatkową wartością jest to, że ocena stanu faktycznego infrastruktury jest w pełni obiektywna i niezakłócona rutyną oraz relacjami międzyludzkimi.

Skontaktuj się z nami

Rafał Kochnowicz – +48 660 468 926

Imie i nazwisko*

Nr telefonu*

Temat

E-mail

wiadomość

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Zobacz również